Ναός Παναγίας Παρηγορήτισσας Άρτας

H εκκλησία της Παναγίας Παρηγορήτισσας είναι αφιερωμένη στον Eυαγγελισμό της Θεοτόκου και χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα, από το   δεσπότη της Hπείρου Nικηφόρο Α΄ Kομνηνό Δούκα και τη σύζυγό του Άννα Παλαιολογίνα. Παλαιότερα αποτελούσε καθολικό μεγάλου  μοναστηριού, από το οποίο σώζονται επίσης 16 κελιά και η Tράπεζα, δηλαδή το εστιατόριο της μονής.

Περιοχή: