ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ιδρύθηκε το 1976, μετά τη δωρεά της ομώνυμης συλλογής στο ελληνικό κράτος. Αρχικά  στεγαζόταν στο διατηρητέο νεοκλασικό αρχοντικό Μιχαλέα στην Πλάκα, ενώ από το 2010 επαναλειτουργεί με την προσθήκη σε αυτό νέας  πτέρυγας, που δημιουργήθηκε με τη δωρεά της αείμνηστης Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Περιλαμβάνει αντικείμενα από τους προϊστορικούς μέχρι και τους νεότερους χρόνους, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και συνέχεια της ελληνικής τέχνης.

Περιοχή: