ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

O αρχαίος Kεραμεικός, περιοχή εγκατάστασης των κεραμέων, όπως υποδηλώνει το όνομά του, βρισκόταν στη βορειοδυτική παρυφή της αρχαίας Aθήνας και εκτεινόταν μέσα και έξω από τα τείχη της πόλης, που διασχίζουν σήμερα το χώρο των ανασκαφών. Δύο πύλες, το Δίπυλο και η Iερά Πύλη, συνέδεαν τον «έσω» και τον «έξω» Kεραμεικό. H περιοχή των πυλών υπήρξε το αρχαιότερο και μεγαλύτερο γνωστό αττικό νεκροταφείο.

Περιοχή: