ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης είχε αποκτήσει από τους αρχαϊκούς χρόνους μεγάλη θρησκευτική, πνευματική και πολιτιστική σημασία για την πόλη των Αθηνών. Περιλαμβάνοντας μεγάλα λατρευτικά Iερά, όπως του Διονύσου Ελευθερέως και του Ασκληπιού, καθώς και τα θεατρικά οικοδομήματα της αρχαίας πόλης, συγκέντρωνε πλήθος πολιτών σε όλη τη μακραίωνη ιστορία της. Η σταδιακή απομάκρυνση των νεότερων επιχώσεων που  κάλυπταν τη νότια πλευρά της Ακρόπολης, άρχισε στα μέσα του 19ου αι. και αποκάλυψε τα σημαντικά μνημειακά σύνολα που είχαν αναπτυχθεί στο χώρο.

Περιοχή: