ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Χτίστηκε το 132-134 μ.Χ., ως δωρεά του ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού στην πόλη της Αθήνας, στη θέση μιας ακμάζουσας συνοικίας των  ύστερων ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Πρόκειται για ορθογώνιο περίστυλο οικοδόμημα με εσωτερική αυλή (122x82μ.). Είχε μία μόνον είσοδο με μνημειώδες πρόπυλο στη δυτική πλευρά, με τέσσερις κίονες κορινθιακού ρυθμού από φρύγιο μάρμαρο.

Περιοχή: