νεο σημερα

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων είναι υπεύθυνο για:

την ανάδειξη και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας
τη διαχείριση αρχαιολογικών πόρων από σταθερές πηγές εσόδων αλλά και από παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
τις απαλλοτριώσεις ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς
τη γενικότερη στήριξη του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας
και τη διαδικασία έκδοσης της "ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ".
τα οποία αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο  κινείται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων σε όρια δραστηριοτήτων που ορίζονται από την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και τις ενέργειες της διοίκησης του ΤΑΠ.