Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΠ ορίζεται η

κα. Αθηνά Χατζηπέτρου Οικονομολόγος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως μέλη του νέου Δ.Σ ορίζονται οι:

- Ελένη Ανδρίκου, Δρ. Αρχαιολόγος
- Αλεξάνδρα Παπαθανασίου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός ΕΜΠ, Msc
- Αναστασία Κιούση, Αρχαιολόγος Δρ. ΕΜΠ
- Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Δρ. Ανθρωπογεωγραφίας
- Πανωραία Σπηλιοπούλου, Δικηγόρος
- Ιωάννης Τσαμποδήμος, πτυχ. Πληροφορικής

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει οριστεί σύμφωνα με τα παρακάτω τεύχη Υ.Ο.Δ.Δ.:
Αριθμός Φύλλου 1849-18-8-2017 και
Αριθμός Φύλλου 2711-8-11-2017