Αρχαιολογικοί χώροι

*Συμπληρώστε την πρώτη λίστα και αμέσως μετά και τη δεύτερη και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή.

Η έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άμφισσας φιλοξενείται σε μια αστική οικία των αρχών του 20ού αιώνα.

Στο Μουσείο των Δελφών εκτίθεται ό,τι έχει σωθεί από το πλήθος των αναθημάτων που κοσμούσαν το πανελλήνιο δελφικό ιερό.

Σελίδες