Αρχαιολογικοί χώροι

*Συμπληρώστε την πρώτη λίστα και αμέσως μετά και τη δεύτερη και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Χρονολογείται στην πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας 15ος- 17ος αι.)

Χτίστηκε το 132-134 μ.Χ., ως δωρεά του ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού στην πόλη της Αθήνας.

Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της ελληνικής επικράτειας και ένα από τα σημαντικότερα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Iδρύθηκε με σκοπό την προστασία, διατήρηση, μελέτη και έκθεση των αρχαίων επιγραφών σε λίθο.

H Pωμαϊκή Aγορά της Aθήνας κατασκευάστηκε το β' μισό του 1ου αι. π.X.

Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης

O αρχαίος Kεραμεικός, βρισκόταν στη βορειοδυτική παρυφή της αρχαίας Aθήνας και εκτεινόταν μέσα και έξω από τα τείχη της πόλης.

Η Μονή Καισαριανής βρίσκεται σε κατάφυτη κοιλάδα, στη δυτική πλαγιά του Υμηττού.

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ιδρύθηκε το 1918.

Σελίδες