Αρχαιολογικοί χώροι

*Συμπληρώστε την πρώτη λίστα και αμέσως μετά και τη δεύτερη και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή.

Στο Μουσείο των Δελφών εκτίθεται ό,τι έχει σωθεί από το πλήθος των αναθημάτων που κοσμούσαν το πανελλήνιο δελφικό ιερό.

Χρονολογείται στην πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας 15ος- 17ος αι.)

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ιδρύθηκε το 1918.

Η Μονή Καισαριανής βρίσκεται σε κατάφυτη κοιλάδα, στη δυτική πλαγιά του Υμηττού.

O αρχαίος Kεραμεικός, βρισκόταν στη βορειοδυτική παρυφή της αρχαίας Aθήνας και εκτεινόταν μέσα και έξω από τα τείχη της πόλης.

Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης

H Pωμαϊκή Aγορά της Aθήνας κατασκευάστηκε το β' μισό του 1ου αι. π.X.

Iδρύθηκε με σκοπό την προστασία, διατήρηση, μελέτη και έκθεση των αρχαίων επιγραφών σε λίθο.

Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της ελληνικής επικράτειας και ένα από τα σημαντικότερα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Χτίστηκε το 132-134 μ.Χ., ως δωρεά του ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού στην πόλη της Αθήνας.

Σελίδες