Καλώς ήλθατε στην σελίδα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων!

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 736/1977). Εισπράττει, διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του για:

  •  α) Απαλλοτρίωση ή εξαγορά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ακινήτων προς διενέργεια ανασκαφών, βελτίωση των μνημείων και επέκταση των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος τα μνημεία και μουσεία χώρου.
  •  β) Διασφάλιση, συντήρηση, διαμόρφωση και εξωραϊσμό των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των μουσείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου.
  •  γ) Κατασκευή και επισκευή κτηρίων μουσείων/συλλογών και βοηθητικών κτισμάτων εντός αρχαιολογικών χώρων.
  •  δ) Μίσθωση ακινήτων για εκπλήρωση αρχαιολογικών σκοπών.
  •  ε) Υποβοήθηση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα αρχαία και γενικώς τα μνημεία που υπάγονται στον αρχαιολογικό νόμο.
  • στ) Έκδοση και διάθεση αρχαιολογικών περιοδικών και κάθε είδους αρχαιολογική έκδοση.
  •  ζ) Δημιουργία εργαστηρίων κατασκευής εκμαγείων, αντιγράφων και απομιμήσεων.
  •  η) Άσκηση εποπτείας επί των ιδιωτικών επιχειρήσεων και καλλιτεχνών, ως προς την κατασκευή και πώληση κάθε είδους εκμαγείων, απομιμήσεων ή αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων.